Αναλυτικές πληροφορίες για την Προστασία Δεδομένων

Ποιος είναι ο υπεύθυνος για την επεξεργασία των δεδομένων σας;

VOLOTEA, S.L. (στο εξής “VOLOTEA”).

Αεροδρόμιο Αστούριας, 33456 Santiago del Monte (Castrillón) 

Στοιχεία επικοινωνίας Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων: dataprotection.officer@volotea.com

Γιατί και για ποιον λόγο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Στη συνέχεια περιγράφονται οι ξεχωριστοί σκοποί της επεξεργασίας από τη μεριά της Volotea: 

 1. 1.    Λήψη και διεκπεραίωση αίτησης υποψηφίου. Η Volotea θα επεξεργάζεται τις προσωπικές πληροφορίες του υποψηφίου που εμπεριέχονται στο βιογραφικό του σημείωμα και οι οποίες είναι απαραίτητες για:

 

 1. a.    Την καταχώρηση του βιογραφικού σημειώματος και της υποψηφιότητάς του, παραθέτοντας πληροφορίες όπως: όνομα, επώνυμα, ημερομηνία και τόπο γέννησης, γλώσσα, χώρα κατοικίας και αριθμό κοινωνικής ασφάλισης·

 

 1. b.    Τη διεκπεραίωση της αίτησης πρόσληψης του υποψηφίου και την προώθηση της διαδικασίας επιλογής.

  Αυτή η διαδικασία κρίνεται αναγκαία προκειμένου να προωθηθεί η διαδικασία επιλογής, σκοπός της οποίας είναι η έγκριση του υποψηφίου ή η απόρριψη της υποψηφιότητάς του, επομένως στη Volotea γνωρίζουμε ότι έχουμε έννομο συμφέρον για την επεξεργασία αυτών των δεδομένων.

  Επιπροσθέτως· και αν ο υποψήφιος δώσει τη συγκατάθεσή του, στην εν λόγω διαδικασία επιλογής, η Volotea θα δημιουργήσει ένα προφίλ υποψηφίου μέσω διαφόρων ερωτηματολογίων, τόσο όσον αφορά τη συμβατότητά του με το πνεύμα και τις αξίες της Volotea όσο και σχετικά με την προσωπικότητά του, σε ορισμένες περιπτώσεις, προκειμένου να διαπιστώσει εάν η θέση συνάδει με τα προσωπικά του χαρακτηριστικά.

 

 1. 2.    Μελλοντικές διαδικασίες επιλογής. Η Volotea θα διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα των υποψηφίων και το βιογραφικό τους σημείωμα για διάστημα 12 μηνών. Θεωρούμε ότι, εφόσον μας έχετε υποβάλλει τα δεδομένα σας για να γίνετε μέλος της Volotea, επιθυμείτε να σας ενημερώνουμε για μελλοντικές θέσεις εργασίες και να συμμετάσχετε σε μελλοντικές διαδικασίες επιλογής.

 

 1. 3.    Επικοινωνία σχετικά με τη διαδικασία επιλογής. Ανάλογα με το στάδιο στο οποίο θα βρίσκεται ο υποψήφιος, η Volotea ενδέχεται να στείλει μηνύματα μέσω οποιασδήποτε οδού σχετικά με τα επόμενα βήματα που πρέπει να γίνουν προκειμένου να συνεχιστεί η διαδικασία επιλογής, στέλνοντας μηνύματα (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή κινητού τηλεφώνου για παράδειγμα) στα μέσα που έχει υποβάλλει ο υποψήφιος προκειμένου ο ίδιος να γνωρίζει τις επόμενες ενέργειες προς πραγματοποίηση ούτως ώστε να συνεχιστεί η διαδικασία επιλογής του εν λόγω υποψηφίου.

  Αυτή η διαδικασία κρίνεται αναγκαία προκειμένου να συνεχιστεί η διαδικασία επιλογής που έχει ζητήσει ο υποψήφιος.

Για πόσο καιρό θα διατηρούμε τα δεδομένα σας; 

Τα προσωπικά δεδομένα στα οποία θα έχει πρόσβαση η Volotea θα υφίστανται επεξεργασία όσο θα παραμένει ανοικτή η διαδικασία επιλογής, και σε κάθε περίπτωση για μέγιστο διάστημα 12 μηνών από τη λήψη τους. 

Εντούτοις, σε περίπτωση απραξίας του υποψηφίου σχετικά με τη διαδικασία επιλογής, δηλαδή, αν δεν προχωρήσει στα επόμενα βήματα ανάλογα με την κατάσταση της υποψηφιότητάς του, ο υποψήφιος θα χαρακτηρίζεται “ανενεργός υποψήφιος”, ωστόσο θα διατηρούμε σκόπιμα μπλοκαρισμένα το όνομα και τα επώνυμά του, τον αριθμό δελτίου ταυτότητας, την ηλεκτρονική διεύθυνση και το τηλέφωνο, κατά τη διάρκεια της προθεσμίας παραγραφής των ενεργειών που ενδέχεται να προκύψουν. Για το σκοπό αυτό, θα χαρακτηρίζεται ένας υποψήφιος ανενεργός εάν δεν εμφανίσει καμία δραστηριοποίηση σε διάστημα 12 μηνών. 

Σε ποιους θα γνωστοποιούμε τα δεδομένα σας; 

Η Volotea θα γνωστοποιεί τα δεδομένα των υποψηφίων μόνο σε: 

 1. Δημόσιους οργανισμούς, κρατικές δυνάμεις ασφαλείας, στην Ισπανική Αρχή Προστασίας Δεδομένων, σε δικαστές και δικαστήρια, και γενικά, σε αρμόδιες αρχές, όταν θα έχει τη νομική υποχρέωση να τα υποβάλλει.

 2. Στο περιθώριο των παραπάνω γνωστοποιήσεων των δεδομένων, η Volotea θα συνεργάζεται με τρίτους παρόχους υπηρεσιών που θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και θα επεξεργάζονται τα εν λόγω δεδομένα στο όνομα και για λογαριασμό της Volotea συνεπεία της παροχής των υπηρεσιών τους.

  Η Volotea εφαρμόζει αυστηρά κριτήρια επιλογής παρόχων υπηρεσιών προκειμένου να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της όσον αφορά την προστασία δεδομένων και υπογράφει μαζί τους την αντίστοιχη σύμβαση επεξεργασίας δεδομένων μέσω της οποίας τους επιβάλλει, μεταξύ άλλων, τις κάτωθι υποχρεώσεις: να εφαρμόζουν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέσα· να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα για τους συμφωνημένους σκοπούς και τηρώντας αποκλειστικά τις τεκμηριωμένες οδηγίες της Volotea· και να διαγράφει ή να επιστρέφει τα δεδομένα στη Volotea μόλις θα ολοκληρώνεται η παροχή των υπηρεσιών.

  Συγκεκριμένα, η Volotea θα συνάπτει συμβάσεις παροχής υπηρεσιών με παρόχους που δραστηριοποιούνται στους κάτωθι τομείς: υπηρεσίες διοικητικής μέριμνας, νομικές συμβουλές, ιδιωτικές υπηρεσίες αξιολόγησης, πιστοποίηση προμηθευτών, εταιρίες επαγγελματικών υπηρεσιών πολλαπλών ειδικοτήτων, εταιρίες σχετικές με τη συντήρηση, εταιρίες παροχής τεχνολογικών υπηρεσιών, εταιρίες παροχής υπηρεσιών πληροφορικής, εταιρίες ασφαλείας, παρόχους υπηρεσιών άµεσης ανταλλαγής μηνυμάτων, εταιρίες διαχείρισης και συντήρησης υποδομών και εταιρίες τηλεφωνικού κέντρου.

Πώς αποκτήσαμε τα δεδομένα σας; 

Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται η Volotea έχουν υποβληθεί απευθείας από τον υποψήφιο μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [incluir email], μέσω του ιστοτόπου μας ή της πλατφόρμας θέσεων εργασίας. 

Επιπλέον, τα δεδομένα σας μπορεί να έχουν υποβληθεί μέσω ενός τρίτου υπαλλήλου της Volotea, μέσω της ίδιας διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που προαναφέρθηκε. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θεωρούμε ότι ο υποψήφιος έχει ενημερωθεί προγενέστερα για τη γνωστοποίηση των δεδομένων του και για τους αντίστοιχους όρους απορρήτου.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας όταν μας υποβάλλετε τα δεδομένα σας;

 • Ο υποψήφιος έχει δικαίωμα να λάβει επιβεβαίωση σχετικά με το εάν στη Volotea επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν ή όχι, και σε αυτή την περίπτωση, να αποκτήσει πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα, καθώς και να ζητήσει τη διόρθωση των ανακριβών δεδομένων, ή, κατά περίπτωση, να ζητήσει τη διαγραφή τους, όταν, μεταξύ άλλων σκοπών, τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν, καθώς και να μην αποτελούν αντικείμενα εξ ολοκλήρου αυτοματοποιημένων αποφάσεων.

 • Σε καθορισμένες περιστάσεις, ο υποψήφιος θα μπορεί να ζητήσει τον περιορισμό της χρήσης των δεδομένων του μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, περίπτωση στην οποία θα τα διατηρούμε μόνο για την άσκηση ή την υπεράσπιση έναντι καταγγελιών.

 • Σε καθορισμένες περιστάσεις και για λόγους σχετικούς με την ιδιαίτερη κατάστασή του, ο υποψήφιος θα μπορεί να εναντιωθεί στην επεξεργασία των δεδομένων του. Σε αυτή την περίπτωση η Volotea θα σταματήσει να επεξεργάζεται τα δεδομένα, εκτός εάν συντρέχουν νόμιμοι λόγοι ή λόγοι άσκησης ή υπεράσπισης έναντι πιθανών καταγγελιών.

 • Ο υποψήφιος θα μπορεί να ζητήσει τη φορητότητα των δεδομένων του ούτως ώστε αυτά να διαβιβαστούν απευθείας στην καθορισμένη από τον ίδιο οντότητα.

 • Ο υποψήφιος μπορεί από αυτή τη στιγμή και σε οποιαδήποτε μεταγενέστερη να αναιρέσει τη συγκατάθεση που έχει δώσει για την επεξεργασία.

 

Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας; 

Μπορείτε να ασκήσετε τα προαναφερόμενα δικαιώματα, καθώς και όλα τα υπόλοιπα δικαιώματα που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία όσον αφορά την προστασία δεδομένων, και να υποβάλλετε όποιες καταγγελίες θεωρείτε σκόπιμες επικοινωνώντας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Volotea μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dataprotection.officer@volotea.com ή γράφοντας στη διεύθυνση Travessera de Gràcia 56, 4º, 08006, στη Βαρκελώνη.

Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο για να απαντηθεί το αίτημά σας για την άσκηση οποιουδήποτε από αυτά τα δικαιώματα και αν δεν μας το έχετε ήδη υποβάλλει, ενδέχεται να σας ζητήσουμε αντίγραφο έγκυρου εγγράφου για να μπορούμε να σας ταυτοποιήσουμε, όπως για παράδειγμα, δελτίου ταυτότητας.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι αν το κρίνετε σκόπιμο, μπορείτε να υποβάλλετε οποιοδήποτε αίτημα στην Volotea ή/και στην Ισπανική Αρχή Προστασίας Δεδομένων, όπως και στην Αρχή Ελέγχου που είναι αρμόδια για την προστασία δεδομένων, ιδίως όταν θα έχετε ασκήσει κάποιο δικαίωμα και δεν θα το έχουμε τηρήσει σύμφωνα με τις νομικά ορισμένες διατάξεις.

Πίσω