ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΟΥ

Με όλα όσα χρειάζεστε για να αντιμετωπίσετε άμεσα οποιοδήποτε απρόβλεπτο. Νιώστε τη διαφορά.

  • Συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, έως 12.000 € στο εξωτερικό, και 1.000 € στην Ισπανία (εφαρμόζοντας πάντοτε απαλλαγή 150 €). Επιπλέον, απεριόριστα έξοδα για υγειονομική μεταφορά ή επαναπατρισμό.

  • Κάλυψη 20.000 € για οιαδήποτε ακούσια ζημιά προκαλέσετε σε τρίτους .

  • Κάλυψη 150 € για καθυστέρηση του ταξιδίου κατά την αναχώρηση του μέσου μεταφοράς (50 € ανά 6 ώρες καθυστέρησης).

  • Για τις επιπλέον χρεώσεις που ισχύουν για τις αλλαγές ανατρέξτε στον πίνακα χρεώσεων.