ΕΠΑΦΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Εάν επιθυμείς, μπορείς να προσθέσεις μια επαφή έκτακτης ανάγκης. Αυτές οι πληροφορίες δεν θα χρησιμοποιηθούν ποτέ για εμπορικούς ή διαφημιστικούς σκοπούς.

  • Η προσθήκη επαφής έκτακτης ανάγκης είναι δωρεάν, ενώ μπορείτε να την αλλάξετε όσες φορές θέλετε πριν την πτήση.

  • Η επαφή μπορεί να είναι κάποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ενώ δεν είναι απαραίτητο να είναι συγγενής του επιβάτη.

  • Η επαφή έκτακτης ανάγκης πρέπει να είναι κάποιος που δεν ταξιδεύει στην ίδια πτήση με εσάς.